Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Nastava u akad. god. 2021./2022. - 4. rujna 2020.

U akademskoj godini 2021./2022. Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku nudi svim studentima Sveučilišta u Zadru sljedeće izborne kolegije:

U ZIMSKOM SEMESTRU

Šifra kolegija Nastavnik Naziv kolegija Predavanja Seminari Vježbe ECTS
ONO102 doc. dr. sc. Ante Jurić Uvod u hrvatsko imenoslovlje 30 15 0 5

 

U LJETNOM SEMESTRU

Šifra kolegija Nastavnik Naziv kolegija Predavanja Seminari Vježbe ECTS
ONO202 doc. dr. sc. Ante Jurić Istočnojadranska toponimija 15 15 0 3
ONO101 prof. dr. sc. Nikola Vuletić Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji
Minority and Endangered in the Adriatic Region*
15 15 0 3
ONO201 prof. dr. sc. Nikola Vuletić Etimologija i povijest riječi 15 15 0 5

 *Predmet se nudi Erasmus studentima na razini Sveučilišta.