Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Nastava u akad. god. 2021./2022. - 4. rujna 2020.

U akademskoj godini 2021./2022. Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku nudi svim studentima Sveučilišta u Zadru sljedeće izborne kolegije:

 

U ZIMSKOM SEMESTRU

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

             

 

ONO102

doc. dr. sc. Ante Jurić

Uvod u hrvatsko imenoslovlje

30

15

0

5

 

               
                         
                   
                   

 

U LJETNOM SEMESTRU  

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

ECTS bodovi

 

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

             

 

ONO202

doc. dr. sc. Ante Jurić

Istočnojadranska toponimija

15

15

0

3

 

ONO101

prof. dr. sc. Nikola Vuletić

Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji / Minority and Endangered Languages in the Adriatic Region*

15

15

0

3

 

ONO201

prof. dr. sc. Nikola Vuletić

Etimologija i povijest riječi

 

15

 

15

 

0

 

5

 

               
                         

 *Predmet se nudi Erasmus studentima na razini Sveučilišta.