Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku
Nastava u akad. god. 2020./2021. - 4. rujna 2020.

U akademskoj godini 2020./2021. Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku nudi svim studentima Sveučilišta u Zadru sljedeće izborne kolegije:

 

U ZIMSKOM SEMESTRU

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

ONO101

prof. dr. sc. Nikola Vuletić

Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji

30

0

0

5

 

ONO102

doc. dr. sc. Ante Jurić

Uvod u hrvatsko imenoslovlje

30

15

0

5

 

               
                         

 

RASPORED IZBORNIH PREDMETA CENTRA ZA JADRANSKU ONOMASTIKU I

ETNOLINGVISTIKU U ZIMSKOM SEMESTRU 2020./2021. akad. god.

 

4 – čet

14:00

15:20

Uvod u hrvatsko imenoslovlje

Doc. dr. sc. Ante Jurić

3

125

*

Pd

30

5 - pet

18:00

20:00

Manjinski i ugroženi jezici

u jadranskoj regiji

prof. dr. sc. Nikola Vuletić

3

136 (Stari kamp.)

*

Pd

30

 

U LJETNOM SEMESTRU  

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

ECTS bodovi

 

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

             

 

ONO202

doc. dr. sc. Ante Jurić

Istočnojadranska toponimija

15

15

0

3

 

ONO203

prof. dr. sc. Nikola Vuletić

Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu

15

15

0

3

 

ONO204

prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević,

doc. dr. sc. Nataša Šprljan

The Making of a Name*

 

15

 

15

 

0

 

5

 

               
                         

 *Predmet se nudi Erasmus studentima na razini Sveučilišta.