Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Na 6. sjednici Vijeća i dosadašnjeg Povjerenstva za kvalitetu Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru, održanoj u ponedjeljak 18. ožujka 2019. s početkom u 10:00 sati jednoglasno je dogovoreno da se s obzirom na kadrovsku situaciju u Centru, a sukladno sveučilišnom Pravilniku, umjesto Povjerenstva za kvalitetu izabere Povjerenik za kvalitetu, te je za povjerenika izabran doc. dr. sc. Ante Jurić.